ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวาวีวิทยาคม

ดร.ชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม คนปัจจุบัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม

โลโกโรงเรียน ภูเขา / หนังสือ/ ใบชา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120724
รหัส Smis 8 หลัก :
  57022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  120724
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วาวีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  waweewittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน290
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053760029
โทรสาร :
  053760029
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
waweeadmin@gmail.com 
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  55 กม.
ม.1
52
39
91
3
ม.2
55
62
117
3
ม.3
45
62
107
3
รวมมัธยมต้น
152
163
315
9
ม.4
42
57
99
3
ม.5
34
49
83
3
ม.6
29
53
82
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
105
159
264
9
รวมทั้งหมด
257
322
579
18

ดาวน์โหลด

About the Author